Informujemy, że mamy do sprzedaży ciągnik C360 z 1972 roku. W pojeździe uszkodzone jest sprzęgło oraz skrzynia biegów wraz z jej obudową. Wygląd odzwierciedlają załączone zdjęcia.

Pojazd posiada ważne badania techniczne do 30.03.2023 r.

Ciągnik znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110 C. Można go zobaczyć po wcześniejszym umówieniu się. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 68 322 91 45 lub 609 453 791.

Oferty można składać do 16.12.2022, do godziny 10:00 w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110 C, 65-120 Zielona Góra lub wysłać na podany adres. Oferty, które wpłyną do sprzedawcy po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należ złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić informację: „Oferta na zakup Ciągnika C360. Nie otwierać przed dniem 16.12.2022, godzina 10:30.”

Ofertę należy złożyć na formularzu zamieszczonym poniżej:

załącznik nr 1 wzór oferty na zakup Ciągnik C360 pdf