Informujemy, że wszystkie podmioty wjeżdżające z odpadami do Działu Zagospodarowania Odpadów w kartach przekazania odpadów generowanych z BDO w miejscu przyjmującego odpady powinni wskazać Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o., Zielona Góra, ul. Wrocławska 73.