Pytanie co zrobić z bateriami zadajemy sobie bardzo często. Przede wszystkim należy wiedzieć, że nie można ich wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, ponieważ zawierają metale niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, czyli rtęć, kadm i ołów. Baterie w procesie degradacji wydzielają wszystkie toksyczne związki bezpośrednio do gleby. W następstwie tego przenikają one do wód gruntowych. Jedna bateria potrafi zanieczyścić 25 m3 ziemi oraz 420 litrów wody. Dlatego warto zbierać je do woreczka czy pudełka i gdy będzie ich więcej wrzucić do specjalnie przygotowanych pojemników. Gdzie można je znaleźć? Znajdują się w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73 oraz przy ul. Zjednoczenia 110C. Są także w większości marketów. Baterie zbierają również szkoły i przedszkola. Specjalne pojemniki ustawione są w wielu firmach i instytucjach.