Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Podczas zbiórki, którą przeprowadzamy dwa razy do roku, zabieramy:

meble (stoły, szafy, krzesła)- łóżka i materace
deski do prasowania
stolarkę okienną i drzwiową
baseny ogrodowe
meble ogrodowe
trampoliny
rowery
dywany

Do odpadów wielkogabarytowych NIE ZALICZAMY (przedmioty te nie będą zabierane podczas zbiórek):
odpadów budowlanych (armatura sanitarna, gruz, kaloryfery, dachówki itd.)
sprzętu RTV i AGD
zabawek i urządzeń działających na baterie
części samochodowych i opon
luster
tekstyliów (w tym maskotek)

Wyżej wymienione przedmioty (z wyłączeniem części samochodowych) należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-u można także oddać wszystkie zgromadzone w domu, ogrodzie czy garażu odpady wielkogabarytowe.