Zmiana wysokości opłat za wywóz odpadów

1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość opłat za wywóz odpadów. 

Mieszkańcy, od których odpady są odbierane raz w tygodniu za śmieci segregowane zapłacą 14 zł, a za zmieszane 22 zł. Osoby zamieszkujące rejony, gdzie śmieci są zabierane raz na dwa tygodnie zapłacą 11 zł za odpady segregowane i 18 zł za zmieszane. Mniej o 2 zł za odbiór odpadów selektywnych zapłacą posiadacze Karty Dużej Rodziny.

2019-02-27T10:31:22+00:00

Wchodząc na stronę akceptujesz politykę związaną z cookies i RODO. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Będąc na tej stronie zgadzasz się na politykę związaną z obsługa Cookies i obostrzeniami wynikającymi z RODO. Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAMKNIJ